Projekt "Sto na Sto!"

Jesteś tu: » Strona startowa » Projekt "Sto na Sto!"

Projekt "Sto na Sto!"

2 października 2018r. uczniowie kl. Vi i VII wzięli udział w Projekcie "Sto na Sto!". Projekt "Sto na Sto!" realizowany jest od września br. we współpracy z Fundacją BGK - będącej Partnerem Strategicznym Projektu - z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W okresie od września do listopada 2018r. Kajetan Rajski, redaktor naczelny Kwartalnika "Wyklęci" odbędzie sto lekcji w stu wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których przy użyciu środków multimedialnych przedstawi losy wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny "Inki", stawiając ich za wzór do naśladowania dla współczesnej młodzieży. Opowie również o nacechowanym patriotyzmem wychowaniu w latach II Rzeczypospolitej, co przyniosło Polsce wielu bohaterów lat konspiracji wojennej (wspomnienie o "Rudym", "Alku", "Zośce") i powojennego podziemia niepodległościowego.

Opracowanie: szkolnastrona.pl